Voor achterkleinzoon Pierre Cuypers was deze campagne ook aanleiding om te gaan zoeken in het privé-archief. Hier vond hij twee glasnegatieven die een interessante toevoeging vormen voor de collectie van het Cuypershuis. De glasnegatieven zijn waarschijnlijk vanwege hun onderwerp bij de familie terechtgekomen. Hij vindt het belangrijk dat alle glasnegatieven bij elkaar blijven. Tijdens de opening van de tentoonstelling ‘Cuypers’ glasnegatieven’ schonk hij deze dan ook belangeloos aan het Cuypershuis.

In de campagnefilm voor 'Breng Cuypers in beeld!' vraagt hij iedereen om een financiële bijdrage voor het behoud van de collectie van 800 glasnegatieven.