Door deze crowdfunding is een groot deel van het restauratiebudget bij elkaar gehaald. In totaal meer dan 18.000 euro! Grotere bijdragen zijn gedaan door de Provincie Limburg, de gemeente Roermond, het Hendrik Muller Fonds, de Roermondse Stichting 1880, de Vastgoed Sociëteit Roermond, de Vrienden van het Cuypershuis en een anonieme stichting.

 

De glasnegatieven bevatten een schat aan informatie over het functioneren van de ateliers van de architect en ontwerper Pierre Cuypers. Het Cuypershuis werkte samen met het Huis voor de Kunsten Limburg om deze collectie te ontsluiten. Het digitaliseren en de nodige conservering en restauratie zorgen ervoor dat deze kennis over Cuypers’ werk voor iedereen beschikbaar komt.

 

Een schat aan informatie

De collectie vormt een belangrijk bewijs van Cuypers’ vooruitstrevende aanpak. Zijn leven lang heeft hij nieuwe technieken gebruikt en innovaties ingezet om zijn bedrijf zo optimaal mogelijk te laten functioneren. Nog interessanter is dat de verzameling informatie bevat over de ateliers van Cuypers: de producten, de medewerkers, de werkomstandigheden, kortom het functioneren van de ateliers.

 

Cuypers als slimme ondernemer

De globale tijdsindicatie geeft aan dat er al vroeg door Cuypers gebruik werd gemaakt van deze nieuwe techniek: fotografie. Dit onderstreept Cuypers’ affiniteit met vernieuwing en zijn slimme ondernemerschap. Afdrukken van de glasnegatieven gebruikte hij om zijn werk en aanbod aan kunstvoorwerpen onder de aandacht van het publiek te brengen. Catalogi en strooifolders moesten potentiële kopers over de streep trekken. Fotografie was tevens een handig middel om een (te restaureren) gebouw snel vast te leggen, in plaats van uitvoerig schetsen te maken.

 

Betrokkenheid van het Huis voor de Kunsten Limburg

Het Huis voor de Kunsten Limburg, dé provinciale steunfunctie voor de Limburgse cultuursector (kunsten en erfgoed), is nauw betrokken bij de campagne Breng Cuypers in Beeld!. Het Huis ondersteunt het museale veld in Limburg onder andere door kennis over crowdfunding te delen en crowdfunding-campagnes te stimuleren en te begeleiden. Hierbij wordt aangesloten bij het erfgoedbeleid van de Provincie Limburg, waarin een grote rol is weggelegd voor samenwerking, publieksbereik en digitalisering van collecties.