We hebben daarvoor de volgende spelregels opgesteld:

  • Uw aanvraag ontvangen wij graag drie maanden van te voren.
  • Vermeld de bruikleenperiode, de wijze van exposeren, de klimaat- en lichtomstandigheden in uw gebouw en de transportwijze. Het liefst ontvangen we een facility report over de omstandigheden in uw gebouw.
  • Wij bekijken vooraf de toestand van het voorwerp en de beschikbaarheid. Voorwerpen die in onze vaste presentatie te zien zijn, worden niet uitgeleend.
  • Kosten voor verzekering en transport zijn voor uw rekening, net als kosten voor conservering/restauratie, inlijsten en verpakking. Indien nodig komt daar – in overleg – nog € 75 bij voor een conditierapport.
  • In een bruikleenovereenkomst leggen we onder andere het gebruiksdoel, de gebruiksduur en de verzekeringswaarde van het voorwerp vast.

Meer informatie bij Annemieke Broeke.

Schenkingen

Bezit u een voorwerp dat u misschien aan het Cuypershuis wilt schenken? Stuur dan een foto met toelichting ter attentie van Annemieke Broeke. Wij bespreken binnen ons team of het voorwerp een aanvulling is op onze collectie. Bij overdracht wordt een schenkingsovereenkomst opgemaakt.