Het gaat om een album met daarin gelukwensen aan architect Pierre Cuypers. De Haagsche Kunstkring heeft voor Cuypers’ zeventigste verjaardag (in 1897) bijdragen van diverse architecten uit het buitenland verzameld. Volgens de titelpagina bevat het ‘de betuiging van hulde HEM door zijn buitenlandsche kunstbroeders en vereerders gebracht’.

Onder andere architecten uit Londen, Boedapest, Wenen, Stockholm, Stuttgart en zelfs Moskou namen de moeite om Pierre Cuypers te feliciteren. Daarvoor ontvingen ze van de Haagsche Kunstkring een kaartje met de voorgedrukte titeltekst ‘Dr. P.J.H. Cuypers 1827 16-5 1897’.

Sommige bijdragen zijn vanwege het handschrift lastig te ontcijferen en andere zijn moeilijk te lezen omdat ze bijvoorbeeld in het Hongaars of Zweeds zijn geschreven. Maar duidelijk is wel dat het gaat om een tijdsdocument dat illustratief is voor het uitgebreide netwerk en de bewonderaars van Cuypers!

De familie Cuypers heeft het Cuypershuis vaker verrast met mooie schenkingen, zoals het geschilderde drieluik met familiewapens van Cuypers en Alberdingk Thijm (2012), glasnegatieven van foto’s waarop familieleden staan afgebeeld (2016 en 2020) en een stoel uit het atelier van Cuypers waarin hij zélf rond 1910 heeft geposeerd voor een foto (2020). Alle objecten zijn te zien in de vaste presentatie van het museum.

Al sinds de start van het museum in 1932 kon de Cuyperscollectie uitgebreid worden door schenkingen van diverse familieleden. Het Cuypershuis is hen daar bijzonder dankbaar voor.