Tips ter voorbereiding voor het museumbezoek
 • Bereid leerlingen voor op het bezoek aan het Cuypershuis zodat ze weten wat er gaat gebeuren en wat er van hen verwacht wordt. Denk bijvoorbeeld aan: de dagindeling, vertrektijden, algemene regels, het programma en thema van de museumles.
 • Maak onderlinge afspraken. Niet alleen met de leerlingen, maar ook met docenten en begeleiders over hun taken en toezicht.
 • Het bezoek krijgt meerwaarde als de leerlingen een opdracht/beoordeling krijgen (een verslag maken, een proefwerk over het thema van het museum, verwijzingen in de les, gesprekken op school, de speurtocht / opdrachten klassikaal nakijken etc.) Geef dit dan ook duidelijk aan de leerlingen door.
 • Maak vooraf een groepsindeling en geef dit aan de leerlingen en begeleiders door.
 • Neem geen kostbare spullen mee naar het Cuypershuis. Alleen noodzakelijke spullen!
 • De school is aansprakelijk voor eventuele de door leerlingen aangebrachte schade.
 • Het heeft onze voorkeur dat museumlessen contant aan de kassa worden afgerekend. Wilt u graag betalen via een factuur achteraf? Geef dan het factuuradres door bij de reservering.
Spelregels tijdens het museumbezoek
 • Bij binnenkomst kan een van de begeleiders zich melden bij de receptie om het aantal leerlingen door te geven en eventueel af te rekenen. De groep zal dan door onze medewerkers opgevangen worden.
 • Bij binnenkomst kunnen de jassen en tassen in de garderobe opgehangen worden. Voor eventuele kostbare spullen zijn er kluisjes aanwezig bij de ingang. De inworp is 1 euro, na afloop retour. Er mogen geen tassen worden meegenomen in de expositie ruimtes!
 • Er mag in het museum geen voedsel genuttigd worden. En natuurlijk: niet rennen en schreeuwen in het museum i.v.m. de veiligheid van andere bezoekers.
 • Bij de museumopdrachten of speurtochten, die de leerlingen krijgen, worden ook klemborden en potloden uitgereikt. De leerlingen hoeven dus geen eigen pen of potlood mee te nemen.
 • In het museum zijn medewerkers aanwezig om vragen te beantwoorden en toezicht te houden. Volg altijd de aanwijzingen van deze museummedewerkers op. Wij verwachten dat begeleiders ook daadwerkelijk toezicht houden op de leerlingen.
Afspraken die gemaakt moeten worden
 • Het is niet toegestaan om de tentoongestelde voorwerpen aan te raken. Ouders, docenten en begeleiders worden geacht erop toe te zien dat objecten niet worden aangeraakt door de door hen begeleide minderjarige(n), individuen of groepen
 • De bezoeker mag niet gaan zitten op of leunen tegen collectieonderdelen (zoals stoelen en banken) en expositiemiddelen (zoals vitrines, sokkels en podia)
 • De bezoeker is aansprakelijk voor iedere beschadiging die hij of zij toebrengt aan het museumgebouw en de daar aanwezige collectie
 • Er is camera-toezicht in de grote tentoonstellingszaal. Camerabeelden worden gedurende een redelijke periode bewaard, in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Indien het Cuypershuis daartoe aanleiding ziet, worden camerabeelden aan de politie ter beschikking gesteld
 • In geval van calamiteiten kan het zijn dat de bezoekers worden verzocht het Cuypershuis te verlaten, zij moeten de aanwijzingen van de bhv-ers (bedrijfshulpverleners) opvolgen.
© BICMultimedia.nl
COOKIES
Deze website maakt gebruik van Cookies. - Wilt u Cookies toestaan?