Huisregels
 • Jassen, tassen, rugzakken en paraplu's groter dan A4 dienen in de garderobe te worden opgeborgen en zijn niet in het museum toegestaan
 • Eten en drinken is alleen toegestaan in het Cuyperscafé
 • Fotograferen is toegestaan zonder flits en zonder statief en/of selfiestick
 • Bij het bezoek aan het Cuypershuis wordt iedere bezoeker vriendelijk verzocht om de mobiele telefoon uit te zetten of op stil te zetten
 • Huisdieren, met uitzondering van geleidehond, zijn niet toegestaan
 • Groepen kinderen/jongeren dienen door begeleiding vergezeld te worden
 • Gebruikers van een scootmobiel worden verzocht een begeleider mee te nemen, de scootmobiel past namelijk niet in de lift. In de wisseltentoonstelling is op een aantal plaatsen een beperkte doorgang van minimaal 120 cm. Een rolstoel is beschikbaar
 • Het Cuyperscafé is tevens geopend voor alleen een consumptie. Een museumbezoek is daarbij niet verplicht
 • Het is niet toegestaan om de tentoongestelde voorwerpen aan te raken. Ouders, docenten en begeleiders worden geacht erop toe te zien dat objecten niet worden aangeraakt door de door hen begeleide minderjarige(n), individuen of groepen
 • De bezoeker mag niet gaan zitten op of leunen tegen collectieonderdelen (zoals stoelen en banken) en expositiemiddelen (zoals vitrines, sokkels en podia)
 • De bezoeker is aansprakelijk voor iedere beschadiging die hij of zij toebrengt aan het museumgebouw en de daar aanwezige collectie
 • Er is camera-toezicht in de grote tentoonstellingszaal. Camerabeelden worden gedurende een redelijke periode bewaard, in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Indien het Cuypershuis daartoe aanleiding ziet, worden camerabeelden aan de politie ter beschikking gesteld
 • In geval van calamiteiten kan het zijn dat de bezoekers worden verzocht het Cuypershuis te verlaten, zij moeten de aanwijzingen van de bhv-ers (bedrijfshulpverleners) opvolgen.
© BICMultimedia.nl
COOKIES
Deze website maakt gebruik van Cookies. - Wilt u Cookies toestaan?